29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; İçişleri Bakanlığının 29.03.2021 tarih 5673 sayılı Genelgeleri ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yeni bir karar alınıncaya kadar 30.03.2021 tarihi itibari ile İlçemiz genelinde;

 • Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine,
 • Hafta sonlarında; Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
  *
 • Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında, 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların aynı şekilde uygulanmasına,
  *
 • Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilip titizlikle uyularak ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmelerine,
  *
 • Ancak bu işyerlerinde aynı masada; en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine,
  *
 • Yeme-içme yerlerinin, 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,
  *
 • Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (apartman ve site genel kurulları dahil) kişi başına 8 metrekare alan bırakma, aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ve girişte HES kodu sorgulaması yapılarak ilgili kurum/kuruluşların yetkililerce her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,
  *
  • Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek, 1 saatle sınırlı olmak ve girişte HES kodu sorgulanarak yapılabilmesine,
   *
  • Bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacak kişilerin (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına,
   *
  • İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, tematik park, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerlerin % 50 kapasite sınırına uymak ve girişte HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,
   *
  • Halı saha, yüzme havuzu tesisler ile spor salonlarının % 50 kapasite sınırına uyulması, girişte HES kodu sorgulaması yapılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,
   *
  • Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sonlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine İlçe genelinde ağırlık verilmesine,
   *
  • Pazar yerleri ve Bankalara girişlerde HES kodu sorgulaması yapılmasına,
   *
  • Belirlenen tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; vatandaşlarımızın bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir.
   *

  Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 03.03.2021 tarih 3695 sayılı Genelgesi ile temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” uygulanmasının kesintisiz şekilde devam edilmesine

  Yukarıdaki karar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

  1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir