Karasu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Meclis gündemine ise şu maddeler yer aldı.

MECLİS GÜNDEMİ

1-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil ilan edilmesine ilişkin 20.12.2019 tarih ve E.123266 sayılı yazı ile konunun meclis’e sunulması.

 2-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ilgili bendine göre; meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve katip üyeleri tarafından imzalanıp, toplantılar meclisin kararı ile sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilmesine ilişkin 20.12.2019 tarih ve  E.123268 sayılı yazı ile konunun meclis’e sunulması.

 3- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün; 02.12.2019 tarih ve 105 sayılı Belediye Meclis kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna sevk edilen, Meyve ve sebzelerde tarım ilaç kontrolü yapılması ile ilgili 20.12.2019 tarihli Çevre ve Sağlık Komisyonu kararının 23.12.2019 tarih ve E. 123552 sayılı yazı ile meclis’e sunulması.

4- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Denetim komisyonuna gizli oy ile 3 üye seçiminin yapılabilmesine ilişkin 20.12.2019 tarih ve E.123252 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

5-Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün;  02.12.2019 tarih ve 106 sayılı Belediye Meclis kararı ile Hukuk Komisyonuna sevk edilen, Karasu İlçesi Mevlana Camii 747 ada 29 nolu parselin kuzeyinde bulunan yaya üst geçidinde Şehit Jandarma Komando Doğan ÜLKER adının verilip verilmeyeceği ile ilgili 16.12.2019 tarihli Hukuk Komisyonu kararının 20.12.2019 tarih ve E.123306 sayılı yazı ile konunun meclis’e sunulması.

6-Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenen “ 2018 Mali yılı Sayıştay Denetim Raporu” nun 5393 sayılı Belediye Kanununun 55.maddesine uyarınca Belediye Meclisinin bilgisine sunulmak üzere meclis gündemine alınmasına ilişkin 27.12.2019 tarih ve E.123777 sayılı yazı ile konunun meclis’e sunulması.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün;  İlçemiz A.Aziziye Mahallesi pafta 20L-IIC 1641 ada mülkiyeti Belediyemize ait 1.151,59 m² yüzölçümlü arsa nitelikli 1 nolu parselin satışının yapılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebine ilişkin 27.12.2019 tarih ve E.123937 sayılı yazı ile konunun meclis’e sunulması.

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; İlçemiz Darıçayırı Mahallesi pafta F25-d-23-b-2-d ‘de mülkiyeti Belediyemize ait 2.223,94 m² yüzölçümlü arsa nitelikli 1333 nolu parselin 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16.maddesi doğrultusunda satışının yapılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebine ilişkin 27.12.2019 tarih ve E.123934 sayılı yazı ile konunun meclis’e sunulması.

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısı ile Sakarya İli Karasu ilçesi Maden Deresi, “ Kıyı Koruma Yapısı (Mahmuz ve İstinat Duvarı)” amaçlı taslak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebine ilişkin 27.12.2019 tarih ve E.123929 sayılı yazı ile konunun meclis’e sunulması.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün;  İlçemiz İhsaniye Mahallesi 3 pafta da bulunan 122.800,00 m² yüzölçümlü mera nitelikli 153 nolu parselin Mera Kanununun 14. maddesinin (c) ve (i) bentleri gereğince taşınmazın tahsis amacının değiştirilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaatta bulunulması ve taşınmazın hayvan pazarı, lojistik merkezi ile muhtelif kamu yatırımlarında kullanılması talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124360 sayılı yazı ile konunun meclis’e sunulması.

11-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre, Karasu Belediyesi 2020 mali yılı Gelir Tarifesinin yeniden incelenmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124128 sayılı yazı ile konunun meclis’e sunulması.

12-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5001 Sayılı Cari Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124165 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

13-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5002 sayılı Elektrik Enerji Bedelleri Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124167 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

14-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5003 sayılı Pazar yeri Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124171 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

15-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5004 Sayılı Sosyal Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124175 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

16-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5005 Sayılı Emanet Paralar Hesabında toplanan aşağıda ayrıca belirtilen Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124183 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

17-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5006 sayılı Su Faturası Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124184 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

18-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5007 Sayılı Otomatik Su Tahsilatı Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124187 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

19-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5008 Sayılı Su Faturaları Tahsilatı Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124190 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

20-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5010 Sayılı Vergi, resim, harç Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124192 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

21-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5012 Sayılı Blokeli Emanet Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124194 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

22-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5013 Sayılı Blokeli Yapı Denetim Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124197 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

23-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5014 Sayılı Gecekondu Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124203 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

24-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5015 Sayılı Yardım Hesabının Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124210 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

25-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5016 Sayılı Otopark Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124216 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

26-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 0297-25037317-5017 sayılı vergi, resim, harç, Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124220 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

27-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 0297-25037317-5018 sayılı Yapı Denetim Hizmet Payı Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124225 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

28-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5019 Sayılı Proje Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124229 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

29-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Ziraat Bankası Karasu Şubesi’nde 25037317-5020 Sayılı İş-kur Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124235 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

30-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Halk Bankası Karasu Şubesi’nde 04000050 sayılı Personel hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124239 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

31-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Halk Bankası Karasu Şubesi’nde 07000006 sayılı İller Bankası hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124245 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

32-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Halk Bankası Karasu Şubesi’nde 07000013 sayılı Cari Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124247 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

33-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Halk Bankası Karasu Şubesi’nde 07000015 sayılı Wep Portal Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124250 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

34-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Halk Bankası Karasu Şubesi’nde 07000016 sayılı Kredi Kartları hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124255 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

35-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Halk Bankası Karasu Şubesi’nde 0587 – 07000018 sayılı Vergi, Resim, Harç Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124260 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

36-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Halk Bankası Karasu Şubesi’nde 07000019 sayılı Cari Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124263 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

37-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Halk Bankası Karasu Şubesi’nde 0587- 07000020 sayılı Cari Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124265 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

38-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Halk Bankası Karasu Şubesi’nde 2L100223 sayılı Cari Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124270 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

39-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Halk Bankası Karasu Şubesi’nde 2L100224 sayılı Cari Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124275 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

40-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Halk Bankası Karasu Şubesi’nde 0909- 4UZ04212 sayılı Fon Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124280 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

41-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin İş Bankası Karasu Şubesi’nde 2040- 0395769 sayılı Cari Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124281 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

42-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Garanti Bankası Karasu Şubesi’nde 1104-6299164 sayılı Cari Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124282 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

43-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Akbank Karasu Şubesi’nde 0031959 sayılı Cari Hesabının Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124284 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

44-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin Yapı Kredi Bankası Karasu Şubesi’nde 57593239 sayılı Cari Hesabında toplanan aşağıda ayrıca belirtilen Kamuya Tahsis Edilen Bütçe Gelirleri ile ilgili olarak Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124285 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

45-Fen İşleri Müdürlüğü’nün ; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinde “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” denilmektedir. Bu nedenle Belediyemize ait olan toplam 22 adet aracın Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan araçlar olup, 5393 sayılı Kanununun 15. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi ve kamu yararı kararı alınması talebine ilişkin 31.12.2019 tarih ve E.124376 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

06.01.2020 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ

   -İLAVE GÜNDEMİ-

46- Fen İşleri Müdürlüğü’nün; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinde “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” denilmektedir. Bu nedenle Belediyemize ait olan (1 adet) Mercedes benz marka aracın Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan araçlar olup, 5393 sayılı Kanununun 15. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerine tahsis edilmesi ve kamu yararı kararı alınması talebine ilişkin 02.01.2020 tarih ve E.124461 sayılı yazı ile konunun meclis ’e sunulması.

Comments are closed.